за нас


Фирма „Б и П Трейд” ЕООД е основана през 1996 г. Основната дейност на фирмата е търговия с хартии и картони на водещи европейски и азиатски производители. Хартиите и картоните, които предлагаме се наложиха успешно на нашите пазари и са предназначени предимно за опаковъчната и хигиенната индустрия. Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти, които винаги са готови и способни да предложат най–добрите решения на нашите партньори.


партньори


Основен наш партньор от самото създаване на фирмата е „Kartonsan” - Турция, производител на Duplex и Triplex картони, предназначени предимно за опаковки. Фирмата ни е официален представител на „Kartonsan“ за България и Румъния.

„Ambro” – Румъния, производство на хартии за вълнообразен картон. Фирмата ни е официален представител на „Ambro” за България.

„Selkasan” – Турция, производство на хартии за вълнообразен картон. Фирмата ни е официален представител на „Selkasan” за България, Гърция и Румъния.

„Alkim Kagit” – Турция, производство на офсетови и фотокопирни хартии. Фирмата ни е официален представител на „Alkim” за България и Румъния.

„Vipa” – Гърция, търговия с всички видове хартии и картони. Фирмата ни е официален представител на “Vipa” за България и Румъния.

„Cukurova Kimya“ – Турция, производство на суровини за леярската промишленост. Фирмата ни е официален представител на „Cukurova Kimya“ за България и Македония.

“Cordial” – Нидерландия, водещ европейски производител на лепила за изделия от хартии и картони. Фирмата ни е официален представител на “Cordial” за Балканите.

КОНТАКТИ


Хартии и картони:

Опаковъчни хартии и картони:

v.rumenova@bandptrade.com

sales-wlc@bandptrade.com

sales-fbb@bandptrade.com

Хигиенни хартии:

sales-tissue@bandptrade.com

Офсетови и копирни хартии:

sales-wfu@bandptrade.com

Суровини за леярската индустрия:

sales-chemicals@bandptrade.com

Лепила:

sales-adhesives@bandptrade.com

Финансов отдел:

ts.ratcheva@bandptrade.com


Адрес : гр. София 1324, ж.к. "Люлин", бул. "Царица Йоана" 57, вход Б, етаж 6, офис 11 и 12

Телефони : (02) 862 54 74, (02) 862 60 43Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.501-0004-C01

„Б И П ТРЕЙД ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.501-0004-C01, финансиран по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез Лидер/ВОМР - МИГ " Костенец 2010 ".

Име на проектното предложение: Развитие и конкурентоспособност във фирма Б и П Трейд ЕООД

Целта на проекта е:

-Развитие и стимулиране на предприемачеството и устойчивия бизнес

-Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез ---Развитие на хоризонтални и между секторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес.

-Повишаване на конкурентоспособността

-Повишаване на производителността.

Обща стойност: 93 853.00 лв., от които 63 350.78 лв. европейско и 7 038.97 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 30.11.2021 г. , с крайна дата на изпълнение 20.06.2023 г.

Проект № BG06RDNP001-19.501-0004-C01 Развитие и конкурентоспособност във фирма Б и П Трейд ЕООД, финансиран по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез Лидер/ВОМР · МИГ " Костенец 2010 "